พบกันอีกครั้งกับการ เดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

WALK & RUN #4

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN

ภายใต้บรรยากาศ

“กินลม ชมนา”

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย 5