หน้าแรก ส่วนหัวข้อ Walk&run

WALK & RUN #3

Rajamangala University of Technology Rattanakosin


หน้าแรก รายละเอียดการจัดงาน

รายละเอียดการจัดงาน


อีกครั้งของการวิ่ง ที่จะมีแต่รอยยิ้มของความสุขจากการให้..
ขอเชิญทุกท่านร่วม กิจกรรมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
นำทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดทั้งหมด
หน้าแรก ส่วนหัวข้อ แจ้งการชำระเงิน

แจ้งการชำระเงิน

ติดต่อเรา